Natuur tussen Maas en Rijn beleven!Startpagina.
Algemene informatie over de Eifel.
Excursies en lezingen.
Deelgebieden:
-
Eifel
-Limburg
Natuurreservaten en wandelgebieden.
Geschiedenis van de Eifel.
Archeologische plekken.
Historische plaatsen.
Water in de Eifel.
Geologie van de Eifel.
Oude ambachten.
Mijnbouw & oude
industrie.
Paddenstoelen.
Wildparken & Musea.
Feesten.
Heiligen.
Wandelroutes.
Kinderwagenwandelingen.
Links.
Over ons.
Contact/Colofon.
Fotopagina´s.
Alfabetisch register
Naar de Duitstalige sites/ Zu den deutschen Seiten.

Bevers in de Ardennen.
     

Aan de zuidkant van het Plateau des Tailles, net ten zuiden van de Baraque de Fraiture dus, bevinden zich diverse territoria van Bevers (Castor fiber). De Bevers zijn te vinden in de twee beken die nabij het dorp Wibrin liggen: de Ruiseau du Pré Lefèbre en het Eau du Martin Moulin.

Ruiseau du Pré Lefèbre

Met name langs de Ruiseau du Pré Lefèbre is het zeer eenvoudig om de beverdammen goed te zien, zij bevinden zich namelijk langs de verkeersweg door het dal. Aan de rand van twee van de bevermeertjes liggen ook twee prachtige burchten. Deze zijn opgebouwd uit takken en dichtgesmeerd met aarde. De dammen bereiken een lengte van ongeveer 50 meter en een hoogte van ongeveer 1 meter. Ze zijn opgebouwd uit takken en ook weer dichtgesmeerd met aarde.
Aan de stroomafwaartse zijde van de dammen is het heel zompig. Hier groeit veel Pitrus (Juncus effusus), Grote veldbies (Luzula sylvatica), Bosbies (Scirpus sylvaticus), Bittere veldkers (Cardamine amara) en diverse soorten veenmossen. De meeste bomen zijn afgestorven. Dit komt door het vele water, waardoor ze geen lucht meer bij hun wortels krijgen. Zwarte elzen (Alnus glutinosa) kunnen hier nog het beste tegen, terwijl Fijnsparren (Picea abies) als eerste het loodje leggen. Anno 2009 hadden de Bevers de meeste loofbomen in het gebied omgeknaagd, op de Zwarte elzen na, die ze echter niet graag eten, maar alleen omknagen ten behoeve van bouwmateriaal voor dammen en burchten.
In de bevermeertjes zetten Bruine kikkers (Rana temporia) hun eieren massaal af. Wild zwijn (Sus scrofa) en Edelhert (Cervus elaphus) zijn ook in het gebied te vinden, maar behalve hun sporen is van hun aanwezigheid doorgaans weinig te merken. In het dal van de Ruiseau du Pré Lefèbre komt het Rood peperboompje (Daphne mezereum) veel voor. De roze, zoet geurende bloemen lokken in maart vele insecten aan.
In de zijbeekjes groeit veel Bronkruid (Montia sp.). De vegetatie in de moerassige delen van het dal bestaat uit Egelboterbloem (Ranunculus flammula), Adderwortel (Polygonum bistorta), Moerasspirea (Filipendula ulmaria) en Kale jonker (Cirsium palustre).

Eau du Martin Moulin.

Verderop, langs het Eau du Martin Moulin ligt ook een aantal beverdammen met een mooie burcht die half in de oever is ingegraven. In het water achter de vele dammen sterven de Fijnsparren langzaam af waardoor de dalbodem veel opener wordt. Langs deze beek groeit Groot hoefblad (Petasites hybridus). Langs de boswegen groeit Amandelwolfsmelk (Euphorbia amygdaloides).

Tip: besluit de dag met een lekker biertje in het dorpje Achouffe, met een kleine brouwerij annex proeflokaal.