Natuur tussen Maas en Rijn beleven!Startpagina.
Algemene informatie over de Eifel.
Excursies en lezingen.
Deelgebieden:
-
Eifel
-Limburg
Natuurreservaten en wandelgebieden.
Geschiedenis van de Eifel.
Archeologische plekken.
Historische plaatsen.
Water in de Eifel.
Geologie van de Eifel.
Oude ambachten.
Mijnbouw & oude
industrie.
Paddenstoelen.
Wildparken & Musea.
Feesten.
Heiligen.
Wandelroutes.
Kinderwagenwandelingen.
Links.
Over ons.
Contact/Colofon.
Fotopagina´s.
Alfabetisch register
Naar de Duitstalige sites/ Zu den deutschen Seiten.

De Broicher Bach.

     

De Broicher Bach is een zijbeek van de Worm. Ze ontspringt nabij de Broicher Hof, ten zuidwesten van Broichweiden en mondt in Herzogenrath uit in de Worm. De Broicher Bach heeft een lengte van circa 9 kilometer. Het is een smal beekje dat door uitgestrekte broekbossen meandert. In de bovenloop van de beek bevinden zich enkele visvijvers. Ongeveer halverwege het dal bevindt zich het Freizeitpark Alsdorf, een recreatiecomplex met dierverblijven, speeltuinen en diverse vijvers. Vlak voordat de beek in de Worm mondt, wordt ze opgestuwd tot een klein stuwmeertje. Nabij de monding werd de Broicher Bach vroeger al opgestuwd. De huidige Dammstraße herinnert hier nog aan.
De noordhellingen in het dal van de Broicher Bach zijn aanzienlijk steiler dan de zuidhellingen. Dit komt omdat de zuidhellingen in de IJstijd in de zomer ontdooien en dan door gelifluctie de bovenste bodemlagen naar beneden gleden. De noordhellingen werden niet door de zon beschenen en bleven permanent bevroren. De steile noordhellingen zijn grotendeels bebost terwijl de glooiende zuidhellingen voor akkers en weilanden worden gebruikt.
In het dal ligt het gehuchtje Ruif, haar naam komt van "Rupfen", een andere naam voor jute, dat uit vlasvezels wordt gemaakt. Vroeger lagen hier dus akkers met vlas.

Industrie in het dal van de Broicher Bach.

Het schone water van de Broichbach en de Worm was in het verleden de reden voor het vestigen van diverse bedrijven in Herzogenrath. Hiertoe hoorden onder meer weverijen, ververijen, zoals de Firma Erckens uit Aken, en leerlooierijen, zoals de leerfabriek Katterbach die tot 1960 bestond. Rond 1845 waren in Herzogenrath een spinnerij, een weverij, een leerlooierij, een zagerij, een katoendekensmanufactuur en een zandsteenzagerij te vinden.
Ook tegenwoordig staan in het dal nog diverse gebouwen die aan deze pre-industriele tijd herinneren. Deze watermolens zijn meestal niet meer als zodanig in gebruik, maar hebben uiteenlopende bestemmingen gekregen. Vlakbij de bron vande Broicher Bach staat het voormalige riddergoed Broicher Hof.
Nabij de Broicher Weiher staat de Broicher Mühle, tegenwoordig een boerderij. De Broicher Weiher was ook de stuwvijver van deze molen. Iets verderop, in het dal van een zijbeekje -de Krahnenbach- staat de Krahnentalsmühle. Dit is een voormalige graanmolen. Vroeger stond nabij de Kellersberger Hof, een riddergoed, de graanmolen Kellersberger Mühle.
Vlakbij het Freizeitpark staat de Alsdorfer Mühle.Op deze plek stonden vroeger een graanmolen en een slijpmolen voor naalden.
Tussen de gehuchten Noppenberg en In Ruif stond de Bergermühle, eveneens een voormalige graanmolen. Deze molen werd door Baron von Blankart gebouwd. Eerst werd ze aan de familie Greven verpacht. Aan het eind van 19e eeuw was ze in bezit van de familie Vorstfeld. In 1935 werd de molen buiten gebruik gesteld en het molenrad gedemonteerd. Het gebouw werd eerst nog een tijdlang als boerderij gebruikt en later als woonhuis. Daarna is het afgebroken.
Iets verderop stond de Römermühle of Schliffmühle. Het was een oeroude molen die in bezit was van de Graven van Schloss Ottenfeld. Eerst was het een graanmolen, later kwam er volmolen en een spinnerij in. In 1900 bouwde de familie Stommel een molen waar vijlen en andere gereedschappen werden geslepen. Eerst werden er vooral vijlen geslepen, na de Eerste Wereldoorlog werden er ook slagerswerktuigen geslepen. In 1947 kon de Broicher Bach bijna geen water meer leveren en kon er geen waterkacht meer gebruikt worden. In 1960 werd de Römermühle afgebroken vanwege de mijnschade aan het gebouw. Ook veroorzaakte de stijgende waterstand steeds meer schade aan het gebouw.
In Herzogenrath tenslotte stond de Erkensmühle, op deze plek staat tegenwoordig een restaurant.
Na de Tweede Wereldoorlog werden de mijnverzakkingen een steeds groter probleem. Hierdoor slibte de beek dicht en konden de molens niet meer goed malen. In het begin werd met handkracht nog gepoogd het slib te verwijderen, maar dit was vergeefs. Het terrein verzakte twee meter. de In het recente verleden was de Broicher Bach vaak sterk vervuild met rioolwater, koelwater, water uit de steenkolenmijnen en de steenkoolwasserijen, water uit de riolen van fabrieken en afvalwater van melkfabrieken. Door het aanleggen van enkele waterzuiveringen is de waterkwaliteit inmiddels sterk verbeterd.