Natuur tussen Maas en Rijn beleven!Startpagina.
Algemene informatie over de Eifel.
Excursies en lezingen.
Deelgebieden:
-
Eifel
-Limburg
Natuurreservaten en wandelgebieden.
Geschiedenis van de Eifel.
Archeologische plekken.
Historische plaatsen.
Water in de Eifel.
Geologie van de Eifel.
Oude ambachten.
Mijnbouw & oude
industrie.
Paddenstoelen.
Wildparken & Musea.
Feesten.
Heiligen.
Wandelroutes.
Kinderwagenwandelingen.
Links.
Over ons.
Contact/Colofon.
Fotopagina´s.
Alfabetisch register
Naar de Duitstalige sites/ Zu den deutschen Seiten.

Casinoweiher.      

     

De Casinoweiher is een prachtig meertje in het Belgische Kelmis. De Casinoweiher ligt aan de Lütticherstraße en is een prachtige plek om een wandeling te starten. Vanaf hier bent u zo in het prachtige kloofachtige Geuldal. Ook de historische Eyneburg ligt binnen handbereik. En de wandelroute langs de Hohnbach start op deze plek. Het meer is bijna vijf hectare groot.

Geschiedenis.

In 1861 werd de Tüljebach vlak voor zijn monding in de Geul opgestuwd met behulp van een 300 meter lange aarden dam. Zo werd een stuwmeer gevormd dat diende als watervoorraad voor het wassen van de zinkertsen voor de nabijgelegen zinkfabrieken van La Calamine.Langs de oever is een oude stuw herbouwd. Het afvalwater van de ertswasserij werd namelijk op de Geul geloosd. Na het stilleggen van de zinkindustrie heeft dit stuwmeer zich tot een aantrekkelijk natuurgebied ontwikkeld

Flora.

Langs de Casinoweiher groeit een brede rietkraag. Naast Riet (Phragmites austrialis), groeit er ook Gele plomp (Nuphar lutea) en Gele lis (Iris pseudacoris) langs de oever. In en tussen het riet groeit ook Bitterzoet (Solanum dulcamara). Langs de oever groeit Adderwortel (Polygonum bistorta), Moerasspirea (Filipendula ulmaria) en in het vroege voorjaar ook veel Vingerhelmbloem (Corydalis solida).

Fauna.

Rondom het meer groeit een brede rietkraag waarin allerlei watervogels zoals Meerkoeten (Fulica atra), Waterhoentjes (Gallinula chloropus), Futen (Podiceps cristatus) en diverse soorten eenden broeden en beschutting vinden. Ook de Kleine karekiet (Acrocephalus scirpaceus) leeft hier, maar deze schuwe soort zit vaak verborgen in de rietkraag. Regelmatig zijn op het eiland in de Casinoweiher Aalscholvers (Phalacrocorax carbo) en Blauwe reigers (Ardea cinerea) te zien. Door goed zoeken is de IJsvogel (Alcedo atthis) waar te nemen, hij zit vaak te vissen op een overhangende boom langs de oever. Opvallend is het grote aantal Roodwangschildpadden (Chrysemis scripta elegans) dat in de vijver leeft.