Natuur tussen Maas en Rijn beleven!Startpagina.
Algemene informatie over de Eifel.
Excursies en lezingen.
Deelgebieden:
-
Eifel
-Limburg
Natuurreservaten en wandelgebieden.
Geschiedenis van de Eifel.
Archeologische plekken.
Historische plaatsen.
Water in de Eifel.
Geologie van de Eifel.
Oude ambachten.
Mijnbouw & oude
industrie.
Paddenstoelen.
Wildparken & Musea.
Feesten.
Heiligen.
Wandelroutes.
Kinderwagenwandelingen.
Links.
Over ons.
Contact/Colofon.
Fotopagina´s.
Alfabetisch register
Naar de Duitstalige sites/ Zu den deutschen Seiten.

St. Michaelskerk te Dedenborn.

          

              St. Antonius Abbas.                     St. Michaelskerk.                        Kruisafname

De St. Michaelskerk in Dedenborn stamt uit 1717 en werd gewijd op 9 juni 1718. Daarvoor moesten de inwoners van Dedenborn voor het bijwonen van de heilige mis naar Simmerath. Voor de bouw van de huidige kerk stond in het dorp al een St. Michaelskapel, die vlak na de 30-jarige oorlog gebouwd was door Langer Wellem, een dorpsbewoner, als dank voor het veilig doorstaan van de strijd. Het is dan ook geen wonder dat de kapel al snel mensen van heinde en verre aantrok. Hierdoor werd Dedenborn het Nazareth van het Monschauer land. In 1885 werd de kapel wegens bouwvalligheid afgebroken.
De St. Michaelskerk is een eenvoudig zaalkerkje met een leistenen dak. In de 20e eeuw werd het gebouw vergroot door de aanbouw van een dwarsschip. De Linde naast de kerk is net zo oud als het godshuis en is beschermd als “Naturdenkmal”. Binnenin de kerk is een kruisweg te zien uit 1758-1764. Kruiswegen vertellen over de lijdensgeschiedenis van Christus, vanaf zijn veroordeling tot het neerleggen van zijn lichaam in het graf. De eerste Kruiswegen werden in de 14e eeuw gemaakt door Fransiscaner monniken die de bevolking opriepen tot een geestelijke bedevaart naar het Beloofde Land. In Palestina werden in navolging van de route die Christus van de woning van Pontius Pilatus -de burcht Antonia- tot aan de kruisigingsplek op de berg Golgotha, kruiswegen opgericht. Deze waren steeds weer anders ingericht. In Duitsland golden lange tijd de Zeven voetvallen van Jezus als uitgangspunt. Rond 1600 werd in de katholieke delen van Europa het oprichten van 14 kruiswegstaties gebruikelijk. Een eeuw later richtte men de eerste kruiswegen in kerken in. Iedere plek werd gemarkeerd door een kruis en door een voorstelling van de lijdensweg van Jezus. Het aantal mensen dat biddend de kruiswegen volgde nam hand over hand toe. Zo bereikte de kruisweg uiteindelijk ook het afgelegen dorpje Dedenborn. De verschillende kruiswegstaties in de St. Michaelskerk zijn van fraai houtsnijwerk uit eikenhout . In plaats van de gangbare 14 kruiswegstaties staan er 16 staties opgesteld. De onbekende maker van de kruisweg verreikte deze met een afbeelding van de vondst van het Heilig Kruis door Keizerin Helena en een houtgesneden Aflaatbrief. Het enige dat men weet over de kunstenaar is dat één van de staties met M.H. is gesigneerd. Ook het beeld van Sint-Michael en de Kruisigingsgroep stammen uit de 18e eeuw. Ze zijn evenals de kruisweg gemaakt in barokstijl.