Natuur tussen Maas en Rijn beleven!Startpagina.
Algemene informatie over de Eifel.
Excursies en lezingen.
Deelgebieden:
-
Eifel
-Limburg
Natuurreservaten en wandelgebieden.
Geschiedenis van de Eifel.
Archeologische plekken.
Historische plaatsen.
Water in de Eifel.
Geologie van de Eifel.
Oude ambachten.
Mijnbouw & oude
industrie.
Paddenstoelen.
Wildparken & Musea.
Feesten.
Heiligen.
Wandelroutes.
Kinderwagenwandelingen.
Links.
Over ons.
Contact/Colofon.
Fotopagina´s.
Alfabetisch register
Naar de Duitstalige sites/ Zu den deutschen Seiten.

Wilde narcissen nabij Tongeren.

In Vreren en Diets-Heur nabij Tongeren groeien Wilde narcissen (Narcissus pseudonarcissus ssp. pseudonarcissus).
Hoe ze er terecht zijn gekomen weet niemand echt meer. Volgens de lokale bevolking groeien de fraaie gele bloemen langs de route die Sint-Evermarus, een pelgrim die op weg was naar Santiago di Compostella, aflegde. In de buurt van het dorpje Rutten, op een steenworp van Diets-Heur, werd hij vermoord.


Vreren

De Wilde narcissen groeien in Vreren in enkele hoogstamboomgaarden met peren aan de oostkant van het dorp. Hier staan de narcissen in groepjes bij elkaar. Dit is zeer uitzonderlijk aangezien de Wilde narcis in de rest van Vlaanderen bijna alleen in open bossen voorkomt In één boomgaard staan de planten zelfs heel dicht bijeen, zodat er nauwelijks nog ruimte over lijkt te zijn voor het gras. Ook in achtertuinen groeien de gele paasbloemen in hoge getale. Hier lijkt het hen echter niet voor de wind te gaan. Opvallend is dat de narcissen beperkt zijn tot de directe omgeving van de bebouwing. Verder van het dorp wordt de landbouw ook intensiever en dit zou een reden kunnen zijn dat ze hier niet kunnen groeien. Het kan ook dat, er vanuitgaande dat de narcissen hier ooit zijn aangeplant, dat ze vooral in de buurt van de dorpen zijn aangeplant en nooit verder zijn gekomen. Vroeger werden de bloemen door de lokale bevolking geplukt en verhandelt op de markten van Tongeren en Luik. Een extra inkomstenbron dus.


Diets-Heur.

In Diets-Heur groeien de Wilde narcissen aan de noordkant van het dorp. Hier staan ze in enkele verruigde weilanden met een vervilte grasmat. De overige vegetatie hier bestaat uit Scherpe boterbloem (Ranunculus acris), Fluitenkruid (Anthryscus sylvestris), Veldzuring (Rumex acetosa) en Kropaar (Dactylis glomerata).


Rutten.

Een derde plek in de buurt is een bos tussen Diets-Heur en Rutten. Het betreft een open eikenbos met weinig ondergroei waar Wilde narcis een aaneengesloten tapijt vormt. Aan voorjaarsbloeiers zijn er verder nog Bosanemoon (Anemone nemorosa) en Gevlekte aronskelk (Arum maculatum) te vinden.
Deze groeiplaats sluit aan bij de overige groeiplaatsen in Vlaanderen, waar Wilde narcis ook in lichte loofbossen, bijvoorbeeld bij hakhout. Het belangrijkste is dat er voldoende licht op de bosbodem valt. De soort vertoont een voorkeur voor standplaatsen op een lemige, matig vochtige tot vrij natte, matig voedselrijke maar eerder voedselarme standplaats. De zuurgraad van de bodems kan uiteenlopen van licht zuur tot bijna neutraal. Behalve in oude boskernen, is Wilde narcis in Vlaanderen ook te vinden in parkgebieden en stinzenmilieu ´s.