Natuur tussen Maas en Rijn beleven!Startpagina.
Algemene informatie over de Eifel.
Excursies en lezingen.
Deelgebieden:
-
Eifel
-Limburg
Natuurreservaten en wandelgebieden.
Geschiedenis van de Eifel.
Archeologische plekken.
Historische plaatsen.
Water in de Eifel.
Geologie van de Eifel.
Oude ambachten.
Mijnbouw & oude
industrie.
Paddenstoelen.
Wildparken & Musea.
Feesten.
Heiligen.
Wandelroutes.
Kinderwagenwandelingen.
Links.
Over ons.
Contact/Colofon.
Fotopagina´s.
Alfabetisch register
Naar de Duitstalige sites/ Zu den deutschen Seiten.

Dierenwereld in het dal van de Ahr.

     

In het dal van de Ahr komen enkele zuidelijke diersoorten voor die hier een opvallend noordelijke voorpost bezitten. Hierbij moeten we denken aan de Gladde slang (Coronella austriaca), de Dobbelsteenslang (Natrix tessellata), de Muurhagedis (Podarcis muralis), de Muurhagedis (Podarcis muralis) en de Grijze gors (Emberiza cia). Uit de vlinderwereld is met name het voorkomen van de Koningspage (Iphlicides podalirius) en de Koninginnepage (Papilio machaon) noemenswaardig. Langs de Ahr leven de Ijsvogel (Alcedo atthis) en de Waterspreeuw (Cinclus cinclus).Ook de Oehoe (Bubo bubo) is tegenwoordig weer in het Ahrdal te vinden, deze grootste Europese uil werd hier geherintroduceerd.