Natuur tussen Maas en Rijn beleven!Startpagina.
Algemene informatie over de Eifel.
Excursies en lezingen.
Deelgebieden:
-
Eifel
-Limburg
Natuurreservaten en wandelgebieden.
Geschiedenis van de Eifel.
Archeologische plekken.
Historische plaatsen.
Water in de Eifel.
Geologie van de Eifel.
Oude ambachten.
Mijnbouw & oude
industrie.
Paddenstoelen.
Wildparken & Musea.
Feesten.
Heiligen.
Wandelroutes.
Kinderwagenwandelingen.
Links.
Over ons.
Contact/Colofon.
Fotopagina´s.
Alfabetisch register
Naar de Duitstalige sites/ Zu den deutschen Seiten.

Inde.

De Inde (lokale benaming Eng) is een zijrivier van de Rur. Ze ontspringt nabij Raeren in het oosten van België en stroomt kort na haar oorsprong al door Duitsland. Het brongebied is een mooi bosgebied met veel Zwarte elzen (Alnus glutinosa). Ze komt door de Mückenbruch en bij Schmithof voegt de Vobisbach bij de Inde. Hier meandert ze door een fraai dal met oude boomgaarden. Niet veel later komt ze door het dorpje Friesenrath. Een voormalige kalksteengroeve bij Walheim die ze daarna passeert is nu omgevormd tot een recreatiegebied met grilplaats, zitbanken en cafetaria. In het dorpje Hahn is haar loop smal en ingebed door hoge kademuren. Dan meandert ze weer vrolijk verder langs de Schlauser Mühle en onder het viaductan de Vennbahn door. Daarna voegt ook de Itterbach zich bij de Inde. Niet veel later komt ze door het fraaie plaatsje Kornelimünster en maakt zich op weg naar de natuurreservaten Kläuser- en Frankenwäldchen. Langs nog meer molens, onder meer de Bilstermühle (een voormalige graanmolen), de verdwenen volmolen Steinebrück, Komericher Mühle (een voormalige volmolen), Elgermühle (waar vroeger een graan-, olie- en volmolen stonden), de volmolen bij Gedau en de Bocksmühle, een vroegere vol- en messingmolen, komt ze op Stolbergs stadsgebied. Dit is het gebied Münsterbusch, waar vroeger veel industrieën gebaseerd waren op de waterkracht van de Inde. Hier stond ook de voormalige graanmolen Haumühle en deBuschmühle, een vol- en messingmolen. De Nepomucenusmühle was een messingmolen. In Stolberg voegt de Vichtbach zich bij de Inde. Hierna passeert ze Eschweiler en Weisweiler en wordt haar loop steeds meer vastgelegd. Bij Lamersdorf en Inden is er vanwege de afgraving van bruinkool zelfs een heel nieuwe beekloop gegraven. In plaats van de oorspronkelijke 5 kilometer gekanaliseerde beekloop is er nu een volledig ecologisch verantwoord stuk beek van 12 kilometer aangelegd. Een laatste belangrijke zijbeek is de Wehebach die bij Lamersdorf in de Inde stroomt. Ten zuidwesten van Jülich mondt de Inde zelf in de Rur.
De Inde heeft een aantal zijrivieren, de Vobisbach, de Bechheimer Bach, de Iterbach, de Holzbach, de Vichtbach, de Saubach, de Finkelsbach, de Omerbach, de Otterbach, de Holzheimer Graben en de Wehebach.
De naam Inde is van Keltische oorsprong. De oorspronkelijke naam was Indella. Vooral de uitgang –ella wijst op Keltische oorsprong. Het komt ook voor bij de Moezel, die vroeger Mosella heette, hetgeen eigenlijk kleine Mosa ofwel kleine Maas heette. Inde is afkomstig van het Indo-europese stamwoord „wed“ voor water dat in het Latijn met „unda werd vertaald.“.
Een deel van de Inde heeft redelijk schoon water. Dat geldt in het bijzonder voor het stuk stroomopwaarts van Stolberg. Hier leven ook nog allerlei bijzondere vissen zoals de Beekprik (Lampetri planeri), het Bermpje (Barbatula barbatula) en de Beekforel (Salmmo trutta fario). Ook leven er Californische rivierkreeften (Pacifastacus leniusculus). Deze zijn oorspronkelijk afkomstig uit westelijk Noord-Amerika en in de tweede helft van de 20e eeuw hier ingeburgerd. Het zijn grote kreeften die enigszins op de Rivierkreeft (Astacus astacus) lijken. Opvallend zijn de witte of lichtblauwe vlekken op de scharen. Hij leeft zowel in stilstaande als in stromende wateren op plekken waar vroeger de Rivierkreeft leefde. Hij heeft een hogere tolerantie tegenover chemisch of organisch vervuild water of water met een hogere temperatuur.