Natuur tussen Maas en Rijn beleven!Startpagina.
Algemene informatie over de Eifel.
Excursies en lezingen.
Deelgebieden:
-
Eifel
-Limburg
Natuurreservaten en wandelgebieden.
Geschiedenis van de Eifel.
Archeologische plekken.
Historische plaatsen.
Water in de Eifel.
Geologie van de Eifel.
Oude ambachten.
Mijnbouw & oude
industrie.
Paddenstoelen.
Wildparken & Musea.
Feesten.
Heiligen.
Wandelroutes.
Kinderwagenwandelingen.
Links.
Over ons.
Contact/Colofon.
Fotopagina´s.
Alfabetisch register
Naar de Duitstalige sites/ Zu den deutschen Seiten.

Konzen.

Konzen is een plaatsje in de Rureifel, aan de rand van de Hoge Venen. Het kleine dorpje ligt vlakbij Monschau aan de B-258. In het dorp staan allerlei vakwerkhuizen omgeven door beukenheggen.

Pancratiuskapelle.

Aan de oeroude oorsprong herinnert alleen nog de Pancratiuskapel op het kerkhof achter de parochiekerk. De voorganger van de huidige, 12e eeuwse kapel stond hier sinds de Karolingische tijd en is vermoedelijk gebouwd door Koning Arnulf die op 8 december 899 stierf. De kapel staat op de fundamenten van een Romeins bouwwerk uit de tweede of derde eeuw na Christus. De Christelijke kapel uit 888 werd gewijd aan Sint-Pancratius. Het was de kerk van het Karolingische landgoed "Compendium" dat in bezit was van de koning. De naam van het dorp is afgeleidt van "Compendium". Het is een relatief kleine kerk, of juist een ietwat grote kapel, die tegenwoordig alleen bij begrafenissen wordt gebruikt. Rondom de kapel staan nog enkele mooie 17e en 18e eeuwse grafkruisen. 
Aan het vroegere belang van Konzen verwijst het wapen van het plaatsje, waarop Karel de Grote een model vande Dom van Aken draagt.
Het land dat bij de Koningshof hoorde bestond destijds nog uit het Reichswald, een aaneengesloten bosgebied met kleine open plekken die gerooid waren om nederzettingen te stichten. Dit strekte zich uit tussen Kornelimünster en Monschau. In het Koninklijke bosgebied hielden de "forestarii", de Koninlijke boswachters, de wacht. Uit hun midden kozen de 12 boswachters een opperboswachter. In Konzen werd destijds ook recht gesproken.
Door abt Walram van Stavelot-Malmedy werd aan de oude Karolingische kapel nog een vleugel toegevoegd. Daarin kwam ook een verzoeningskapel. In de 17e eeuw werd de kapel herhaaldelijk verandert en tussen 1904 en 1905 grotendeels opnieuw opgebouwd. In de oorlogswinter 1944-1945 werd de kapel volledig verwoest. Na de oorlog werd de kerk herbouwd en dient nu als kerkhofskapel.

Sankt-Petrus und Pancratiuskirche.

In 1160 werd naast de Pancratiuskapel een Romaanse basiliek gebouwd. Dit is de huidige parochiekerk die gewijd is aan Sint-Petrus en Sint-Pancratius. De sleutel in het wapen van Konzen verwijst naar de eerste patroonheilige van deze kerk. Rond 1450 werd de kerk in laat-gotische stijl verbouwd. Daarna werd de kerk nog twee keer verwoest. De laatste keer door granaatbeschietingen in oktober 1944.
Na de oorlog werd de kerk tussen 1949 en 1952 herbouwd in de stijl van de kerk zoals ze er rond 1871 had uitgezien. Bij een verbouwing van 1952 tot 1954 werd de kerk vanwege de groei van de bevolking en de groei van het aantal gelovigen vergroot. Zo kwam er een modern schip aan de noordkant. Het koor van de oude kerk is nog behouden. Hierin staat een tabernakel met houten beelden van Sint-Benno en Sint-Bruno. Bovenop staat houten beeld van Sint-Pancratius, uitgedost als soldaat, uit de renaissance.
Het oude kerkkoor is tegenwoordig in gebruik als doopkapel. Hier staat een laat-romaans doopvont uit de 12e eeuw, het bestaat uit een grijsblauwe kalksteen.
In de kerk staat ook nog een beeld van Sint-Brigida, in een zwart-wit nonnengewaad, met in haar handen een kruis en een staf en een rund aan haar voeten. Eeuwenlang kwamen pelgrims, met name uit Eupen, naar Konzen om Sint-Brigida om bescherming voor hun vee te vragen.
Tot in de eerste helft van de 16e eeuw was het de moederkerk van het Monschauer Land. Dit strekte zich uit van de omgeving van Zweifall in het noorden tot Kalterherberg in het zuiden. Konzen was destijds de enige parochie in het Monschauer land. Alle kinderen moesten in deze kerk worden gedoopt, alle huwelijken werden er gesloten en alle doden werden in de gewijde grond van het kerkhof begraven. In de kapellen en kerkjes in de andere dorpen werden wel gewone missen gelezen.

Krib kerk Konzen.

      

In de kerk van Konzen staat al jarenlang een prachtige kribbe. In de Adventsperiode (8 december tot 2 februari) is hier een prachtige kribbe te vinden met regelmatig wisselende taferelen.
Het koor van de oude kerk, dat normaliter dienst doet als doopkapel, wordt dan gebruikt voor het opstellen van de kerstkrib. Het plafond wordt versierd met een sterrenhemel en langs de wanden staat aan drie zijden de kribbe. Echte bomen, dennen en sparren, bosbessenstruikjes en mos zorgen oor de aankleding. Centraal staat een vakwerkstalletje waaromheen de taferelen zich afspelen. Deze taferelen wisselen om de twee weken. Dat begint met de Verkonding aan Maria waarbij een Engel en Maria te zien zijn. Daarna zie je Jozef en Maria die op weg zijn naar Bethlehem. Rond Kerstmis zie je de herders die op bezoek komen bij de Heilige Familie. Vanaf Driekoningen, 6 januari, is het mooiste tafereel te zien. Dan staan de prachtig geklede Wijzen met hun kameel en knecht bij de kribbe en overhandigen Jezus mooie geschenken. Als laatste tafereel is de Heilige Familie bij het dagelijkse werk te zien.
De kribbe is dagelijks te bezichtigen van 10.00 tot 18.00 uur, dus als u in de buurt bent nodig ik u van harte uit om een kijkje naar binnen te werpen. Leuk is het om een muntje in het giftenpotje te doen. Dan gaat het licht aan, begint een kerstlied te spelen en in een klein kerkje trekt een monnik aan de klok die daardoor begint te luiden.
Sinds 2011 is een oude traditie in ere hersteld, het bakken van pannenkoeken en wafels die, net als koffie en warme chocolademelk voor een spotprijsje worden aangeboden in een huisje tegenover de kerk..