Natuur tussen Maas en Rijn beleven!Startpagina.
Algemene informatie over de Eifel.
Excursies en lezingen.
Deelgebieden:
-
Eifel
-Limburg
Natuurreservaten en wandelgebieden.
Geschiedenis van de Eifel.
Archeologische plekken.
Historische plaatsen.
Water in de Eifel.
Geologie van de Eifel.
Oude ambachten.
Mijnbouw & oude
industrie.
Paddenstoelen.
Wildparken & Musea.
Feesten.
Heiligen.
Wandelroutes.
Kinderwagenwandelingen.
Links.
Over ons.
Contact/Colofon.
Fotopagina´s.
Alfabetisch register
Naar de Duitstalige sites/ Zu den deutschen Seiten.

Fauna in het Bunderbos.

Zoogdieren.

     

In het Bunderbos komt een aantal soorten zoogdieren voor. Als meest opvallend moet het voorkomen van de Das (Meles meles) worden genoemd. Nabij de bebouwing komt de Steenmarter (Martes foina) voor, hij leeft in stallen, op hooizolders en andere plekken in huis. Ook de kleinere marterachtigen, zoals Wezel en Hermelijn komen in dit gebied voor. De Vos (Vulpes vulpes) is een van de algemeenste roofdieren van het bos.
Uit de groep van de Haasachtigen komen zowel Konijn (Oryctolagus cuniculus) en Haas (Lepus europaeus) voor. Het Konijn is van nature een dier van losse, zandige bodems en komt oorspronkelijk niet voor op de zwaardere leem- en lössgronden van Zuid-Limburg. Het is hier door de Romeinen ingevoerd.
In de schemering zijn langs de rand van het Bunderbos regelmatig groepjes Reeën (Capreolus capreolus) te zien. Deze houden zich overdag schuil in het bos en om te slapen of te foerageren op rustige plekken. In de herfst van 2005 werd in het Limburgs dagblad melding gemaakt van het voorkomen van Wilde zwijnen (Sus scrofa) op het Centraal-Plateau. Na de Tweede Wereldoorlog werden in dit gebied ook grotere groepen Wilde zwijnen aangetroffen en misschien komen ze dus weer voor in het Bunderbos.
Uit de groep van de knaagdieren leven in het bos allerlei soorten muizen, zoals Huismuis (Mus musculus), Veldmuis (Microtus arvalis), Woelrat (Arvicola terrestris), Bosmuis (Apodemus sylvaticus), Rosse woelmuis (Clethrionomys glareolus) en Woelrat (Arvicola terrestris).Soms worden ook Ondergrondse woelmuizen (Pitymus subterraneus) en Aardmuizen (Microtus agrestis) aangetroffen.
Spitsmuizen zijn insecteneters, zij zijn vertegenwoordigd met de Huisspitsmuis (Crocidura russula), Dwergspitsmuis (Sorex minutus), Waterspitsmuis (Neomys fodiens) en Bosspitsmuis (Sorex araneus). Hoog in de bomen zijn de nesten van de Eekhoorn (Sciurus vulgaris) te vinden. Vaak heeft een Eekhoorn meerdere nesten, die gebruikt worden als bijvoorbeeld slaapnest of als voortplantingsnest.
Heel algemene soorten zijn de Egel (Erinaceus europaeus) en de Mol (Talpa europaea), welke in de buurt van huizen voorkomen. ´s Nachts vliegen door de bossen allerlei soorten vleermuizen. In de dorpen leven Dwergvleermuizen (Pipistrellus pipistrellus).

Vogels.

In het Bunderbos leven allerlei soorten zangvogels. Natuurlijk de mezen, deze zijn vertegenwoordigd met onder meer Koolmees (Parus major) en Pimpelmees (). Ook Boomkruiper () en Boomklever (Sitta europaea) zijn vertegenwoordigd. Regelmatig is het bos de alarmroep van de Groene specht (Picus viridis) of de roffel van de Grote bonte specht (Dendrocopus major) te horen.
Langs de Hemelbeek leeft de IJsvogel (Alcedo atthis). Door luid piepen verraad dit schuwe dier zijn aanwezigheid. Op vochtige, dicht begroeide plekken langs diezelfde Hemelbeek is soms het gekrijs van de schuwe Waterral (Rallus aquaticus) te horen. Dit dier laat zich ook veel vaker horen dan zien. Tijdens de trek houdt in de vochtige weilanden het Witgatje (Tringa ochropus) pauze om te fourageren.
Langs de bronbeekjes in het bos is de Grote gele kwikstaart (Motacilla cinerea) een opvallende verschijning.

Amfibieen.

      

De soort die verreweg het meest tot de verbeelding spreekt is de Vuursalamander (Salamandra salamandra). Deze nachtactieve soort leeft in diverse deelpopulaties in het bos. 
Ook de Gewone pad (Bufo bufo) is hier te vinden, evenals de Bruine kikker (Rana temporia).

Mollusken.

Nabij Elsloo komt de Struikslak (Bradybaena fruticum) nog veel voor. Ook leven er andere bijzondere slakken in het Bunderbos zoals Cochlodera laminata, Macrogastra rolphii en Clausilia bidentata.