Natuur tussen Maas en Rijn beleven!Startpagina.
Algemene informatie over de Eifel.
Excursies en lezingen.
Deelgebieden:
-
Eifel
-Limburg
Natuurreservaten en wandelgebieden.
Geschiedenis van de Eifel.
Archeologische plekken.
Historische plaatsen.
Water in de Eifel.
Geologie van de Eifel.
Oude ambachten.
Mijnbouw & oude
industrie.
Paddenstoelen.
Wildparken & Musea.
Feesten.
Heiligen.
Wandelroutes.
Kinderwagenwandelingen.
Links.
Over ons.
Contact/Colofon.
Fotopagina´s.
Alfabetisch register
Naar de Duitstalige sites/ Zu den deutschen Seiten.

Voreifel.

     

De Voreifel is het gebied aan de rand van de Eifel, ingeklemd tussen de Nederlandse grens en de stad Aken. Hier is veel van het oorspronkelijke bos verdwenen en heeft plaatsgemaakt voor een landbouwgebied met veeteelt en veel heggen. Het landschap hier wordt gekenmerkt door veel heggen, kleine bosjes en allerlei leuke dorpjes. In de grenszone met Nederland is er nog maar weinig plaats voor de natuur, steenbergen van de steenkolenmijnbouw sieren hier de horizont. Wel liggen er fraaie rivierdalen zoals dat van de Worm en de Broicher Bach met meanderende beken en fraaie broekbossen. Hier en daar liggen ook bijzondere natuurgebieden, waaronder de zinkterreinen rondom Stolberg. In het Kläuserwäldchen is een bijzondere voorjaarsflora te vinden. Fraaie huizen uit blauwsteen staan in de meeste dorpjes, zoals in Breinig. In Kornelimünster staat een prachtige oude abdij, die reeds ontstond ten tijde van Karel de Grote.

Algemeen.

Steenkolenmijnbouw in het Wormdal.
Het Aachener Reich.
Bittweg:
 Pelgrimsroute tussen Aken en Moresnet-Chapelle.
Burgunderlinie:
oude grensmarkering tussen het Königswald en het Aachener Reich.
Drielandenpunt:
 Het snijpunt van Nederland, Belgie en Duitsland.
Grafheuvels Königswald.
Smokkelhandel rondom het Drielandenpunt.

Deelgebieden.

Münsterländchen: klein staatje dat vroeger tot de abdij Kornelimünster behoorde.

Natuurreservaten.

NSG Broichbachtal: Beekdal in het dicht bebouwde gebied tussen Würselen, Herzogenrath en Broichweiden met veel plassen, broekbossen en enkele bijzondere planten en dieren.
NSG Breinigerberg bij Breinig: Kalkgraslanden met een rijke zinkflora en vele dagvlinders.
NSG Indedal: dal van de het riviertje de Inde tussen Kornelimünster en Stolberg met een open landschap met veel graslanden, maar ook heggen, moerassen en hoogstamboomgaarden.
NSG Kläuserwäldchen en Frankenwäldchen bij Kornelimünster: beukenbos met een fraaie voorjaarsflora in het dal van de Inde.
NSG Wormdal ten zuiden van Herzogenrath: Diep ingesneden dal met fraaie loofbossen op de hellingen. Het riviertje de Worm meandert hier doorheen met fraaie steile oevers tussen vochtige weilanden en bossen.
NSG Wormdal ten noorden van Herzogenrath: een grensoverschrijdend natuurreservaat langs het meanderende riviertje de Worm met ooibossen en bloemrijke weilanden dat begraasd wordt met Gallowayrunderen

Steden en dorpen:

Aken: gezellige winkelstad met oeroude monumenten zoals de Dom en het historische stadhuis.
Alsdorf: voormalige mijnwerkersstad met enkele schachten en oude mijngebouwen. Ook ligt er een mijnmuseum.
Breinig: klein dorpje met huizen in blauwsteen in de omgeving van Aken.
Friesenrath: klein dorpje met huizen in blauwsteen.
Hahn: klein dorpje in het dal van de Inde met mooie huizen in blauwsteen.
Kommern: vakwerkdorpje nabij Zülpich.
Kornelimünster: klein stadje in het Indedal rondom de voormalige abdijkerk.
Mulartshütte: gehucht met huizen in breuksteen en vakwerk, ontstaan uit een ijzersmelterij.
Rott: klein dorpje in de bossen met classistische kerk.
Venwegen: klein dorpje met huizen uit zogenaamde Blaustein.

Kloosters en abdijen.

Klooster Schwarzenbroich: Kloosterruine in het Wenauer Forst, grotendeels overwoekerd door bomen en struiken.
Klooster Wenau: Voormalig klooster, nu kerk van het dorpje Hamich. Bezienswaardig interieur.

Kerken en kapellen:

Aken: Dom van Aken: voormalige Palzkapel van Karel de Grote.
Kornelimünster: Kluis Maria ad Nives.

Burchten en ruines.

Burg Rode: hoogteburcht in Herzogenrath, vroeger in bezit van de heren van Saffenburg.
Burg Wilhelmstein: hoogteburcht in het dal van de Worm.
Haus Heyden: voormalige waterburcht in het dal van de Anselderbeek nabij Kerkrade.
Laufenburg: gelegen temidden van bossen en weilanden, cafetaria.
Slot Merode: waterburcht in Maaslandse rennaissancestijl, prive-bezit, niet te bezoeken.
Slot Ottenfeld: een groot landhuis in een Middeleeuwse stijl.

Watermolens:

Watermolens in het Wormdal.
Alte of Bardenberger Mühle: restaurant in het dal van de Worm.
Pumpermühle: Voormalige watermolen in het dal van de Worm.

Archeologische bezienswaardigheden.

Varnenum: resten van een Gallo-Romeinse tempel in de buurt van Kornelimünster waar de god Varneno werd vereerd.

Rivieren.

Broicher Bach.
Inde.
Worm.

Wandelroutes.

Wandeling door het dal van de Broicher Bach.
Geologische wandeling rondom Mulartshütte.
Wandeling door het dal van de Worm.

     

            Het landschap wordt bepaald door steenbergen.      Ook groeien er veel heggen.